ขอเชิญชวนสวดมนตร์ใหญ่ร่วมกันในวันวิสาขบูชา

ขอเชิญชวนสวดมนตร์ใหญ่ร่วมกันในวันวิสาขบูชา
ที่ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ในพฤหัสบดีที่ 31พฤษภาคม 2550ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา มูลนิธิพันดาราขอเชิญชวนสมาชิกมูลนิธิและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน มาร่วมสวดมนตร์และสวดคาถาหัวใจของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (คาถามณี: โอม มณี ปัทเม หูม) ที่ภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ พร้อมกับน้อมจิตถวายสถูปประภัสสร (องค์บูรณะใหม่) ที่ขทิรวัณ

ผู้สนใจจะร่วมไปสวดมนตร์ในครั้งนี้ กรุณาติดต่อ คุณอารีรัตน์ ศิริคูณ ที่ areeratana@cpbequity.co.th โทร 086-046-6625

กำหนดการสวดมนตร์ (โดยประมาณ)
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2550
16.00-17.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
17.00-17.30น. เดินประทักษิณรอบสถูปประภัสสร ตั้งจิตถวายพระสถูปเป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์
17.30– 19.30น. สวดมนตร์พื้นฐานในสายเถรวาท มหายาน และวัชรยานเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระพุทธเจ้า เพื่อสรรเสริญพระรัตนตรัย และเพื่อตั้งปณิธานที่จะทำงานเยี่ยงพระโพธิสัตว์ ได้แก่
1. การสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โอวาทปาฏิโมกข์ ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
2. การสวดบทสวดเจ็ดแขนง และปรัชญาปารมิตาสูตร
3. การสวดบูชาครูและการสวดยึดพระรัตนตรัยตามประเพณีของทิเบต การแผ่โพธิจิต และการสลายบาปกรรม
4. การสวดสรรเสริญพระคุรุปัทมสมภพ ผู้เผยแพร่คำสอนวัชรยานและคำสอนซกเช็นเพื่อการเข้าถึงจิตประภัสสร
5. การสวดสรรเสริญพระขทิรวณีตาราและพระแม่ตารา 21 องค์ พระโพธิสัตว์ ผู้เป็นองค์ ประธานของภัทรกัลป์ตาราขทิรวัณ
19.30น. พักรับประทานเครื่องดื่ม
19.45 น. สวดเผาอาหารให้สัมภเวสีและสวด “เจอด” (body offering) ในระหว่างนี้ผู้สวดมนตร์ ตั้งจิตถึงพระอวโลกิเตศวรและสวดคาถา “โอม มณี ปัทเม หูม” พร้อมกับแผ่ความเมตตากรุณาให้แก่สัมภเวสีและสัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ
20.30 น. นั่งสมาธิถึงพระอวโลกิเตศวร
21.00 น. สวดคาถามณี 100,000 จบ ตลอดคืน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550
7.00 น. รับประทานเครื่องดื่มและขนม
7.30 น. สวดมนตร์เพื่อสันติภาพของโลก
8.00 น. นั่งสมาธิเพื่อพิจารณาศูนยตา
8.15 น. อุทิศส่วนกุศล
8.30 น. เสร็จพิธี รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำล้างหน้าที่ไร่รักธรรมะ-ชาติ

คาถาหัวใจ (สำเนียงทิเบตและเทียบเคียงกับสันสกฤต)
พระโพธิสัตว์ตารา ” โอม ตาเร ตุตตาเร ตูเร โซฮา ” ( โอม ตาเร ตุตตาเร ตูเร สวาหา)
พระอวโลกิเตศวร ” โอม มณี เปเม ฮุง) ” (โอม มณี ปัทเม หูม)
พระคุรุปัทมสมภพ ” โอม อา ฮุง บันซา กูรู เปมา สิทธิ ฮุง ” ( โอม อา หูม วัชระ คุรุ ปัทม สิทธิ หูม)

หมายเหตุ
1.การไปสวดมนตร์ครั้งนี้ เราจะกินอยู่อย่างง่ายๆ เหมือนการอยู่จำศีล ทางมูลนิธิจะเตรียมอาหารมังสวิรัติไว้ให้ก่อนการเดินประทักษิณ และในระหว่างสวดมนตร์ จะมีเครื่องดื่มกับขนมบริการ
2.โปรดนำหมอน ผ้าห่มบาง ๆ เบาะรองนั่ง และเสื้อแจ๊คเก็ตมาด้วย อากาศจะเย็นเล็กน้อยในตอนกลางคืน และตอนเช้าตรู่
3.ในการสวดคาถา ขอให้สวดเท่าที่ทำได้โดยตั้งจิตเป็นสมาธิ ผู้มาร่วมอาจสวดคนละ 10,000 จบ เราจะนำจำนวนที่แต่ละคนสวดได้มารวมกันให้ได้ 100,000 จบ
4.ที่ขทิรวัณในช่วงหน้าฝน อาจมียุง ขอให้นำโลชั่นทากันยุงไปด้วย
5.อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ควรนำติดตัวมาด้วย ได้แก่ ไฟฉาย รองเท้าใส่สบาย กระดาษหรือผ้าเย็น อุปกรณ์ล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งน้ำดื่ม 1-2 ขวด
6.ที่ขทิรวัณมีห้องส้วมอยู่ใกล้ที่สวดมนตร์
7.ผู้มาสวดมนตร์แต่งกายสุภาพ หากจะใส่เสื้อสีขาวได้ก็จะดีเนื่องจากสีขาวเป็นสีของพระอวโลกิเตศวร
8.มูลนิธิพันดาราจะจัดเตรียมบทสวดมนตร์ให้แก่ผู้มาสวดมนตร์ทุกท่าน โปรดติดต่อคุณอารีรัตน์เพื่อสำรองที่นั่งภายในวันพุธที่ 30 พฤษภาคมนี้

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s