เราจะรับกรรมแทนผู้อื่นได้มั้ย?

ในการพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับความเสมอเหมือนกันของตนเองกับผู้อื่น กับการแลกเปลี่ยนตนเองกับผู้อื่นในโพสที่ผ่านมา อาจทำให้เกิดมีคำถามว่า แล้วการรับกรรมแทนคนอื่นเป็นไปได้มั้ย? คำตอบก็คือว่า จริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้ กรรมของใครก็เป็นของคนๆนั้น รับกรรมแทนกันไม่ได้

เรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นจริงก็เพราะว่า ถ้าหากรับกรรมแทนกันได้จริง เหล่าพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ที่ท่านต่างก็ได้ตั้งปณิธานเพื่อรับทุกข์ของสรรพสัตว์ ก็คงจะรับทุกข์ของเราไปหมดแล้ว ไม่เหลือทุกข์ให้เราอีก แต่ความจริงก็คือว่า เราท่านยังมีทุกข์กันทั่วทุกตัวคน ไม่งั้นเราคงไม่ต้องมาว่ายเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเช่นนี้

จุดหลักของการปฏิบัติเรื่องความเสมอเหมือนกันของตนเองกับผู้อื่น กับการแลกเปลี่ยนตนเองกับผู้อื่น แท้จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่ผู้อื่น แต่อยู่ที่ตัวเราเอง องค์ดาไลลามะได้ตรัสสอนว่า หากเราจะเห็นแก่ตัว ก็จงเห็นแก่ตัวอย่างฉลาด ด้วยการเห็นแก่ผู้อื่นและด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนี้ การเห็นแก่ผู้อื่นนี่แหละจะเป็นหนทางไปสู่ความสุขความเจริญในธรรม (รวมทั้งทางโลก) ของผู้ปฏิบัติเอง

มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติอยู่ในนรก ตัองทนทรมานอยู่ด้วยการที่ต้องลากเกวียนอันมีน้ำหนักมาก แล้วก็มีนายนิรยบาลคอยเฆี่ยนตีอยู่ตลอดเวลา พระโพธิสัตว์ทรงลากเกวียนเล่มนี้คู่กับสัตว์นรกอีกตนหนึ่ง ปรากฏว่าสัตว์นรกตนนี้อ่อนแอมากกว่าท่าน ประสบความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสที่จะต้องลากเกวียนเล่มนี้ พระโพธิสัตว์ทรงเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสารเต็มกำลัง ทรงกล่าวแก่นายนิรยบาลว่า ขอให้ปล่อยสัตว์นรกตนนี้ไปเถิด เพราะเขาจะลากเกวียนไม่ไหวแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองยังพอมีกำลังอยู่บ้าง จะลากเกวียนเล่มนี้แต่เพียงผู้เดียว นายนิรยบาลได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัด เอาแส้เฆี่ยนไปที่พระโพธิสัตว์อย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้ง กล่าวด้วยเสียงอันดังว่า สัตว์ตนใดทำบาปกรรมอันใดไว้ ก็ต้องรับผลกรรมอันนั้น ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีใครรับกรรมแทนใครได้ นายนิรยบาลเฆี่ยนพระโพธิสัตว์อย่างรุนแรง จนพระโพธิสัตว์เสียชีวิตไปในนรกนั้น แล้วก็จุติมาเป็นเทพบุตรอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดุสิตในบัดนั้นเอง

ชาดกเรื่องนี้บอกเราว่า ไม่มีใครรับกรรมแทนใครได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ การที่เรามีจิตสงสาร เมตตากรุณา อยากช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์นั้น เป็นบุญกุศลมหาศาล ทำให้พระโพธิสัตว์พ้นจากนรกไปในทันที และไปเสวยชาติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ เรารับกรรมแทนคนอื่นไม่ได้ แต่เราสามารถพัฒนาจิตอันมีเมตตากรุณา และมุ่งไปที่ความทุกข์ของเขาได้ และผลดีในท้ายที่สุดก็จะตกอยู่แก่ตัวของเราเอง

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s