ความรักอันยิ่งใหญ่

ขณะนี้ผมกำลังแปลงานเรื่อง The Three Levels of Spiritual Perception ของเตชุง ริมโปเช แปลมาได้เกินครึ่งเล่มแล้ว คิดว่าไม่นานมากก็จะเสร็จ ตอนนี้กำลังแปลบทเกี่ยวกับการสร้างโพธิจิต และขั้นตอนแรกๆของการปฏิบัติโพธิจิต เห็นว่ามีประโยชน์มากๆ เลยเอามาลงไว้ในที่นี้ 🙂

มหาไมตรี

เนื่องจากสัตว์โลกต่างก็มีพระพุทธภาวะอยู่ในตัว การทำร้ายพวกเขาจึงเท่ากับทำร้ายพระพุทธเจ้า และการทำให้พวกเขามีความสุขก็เท่ากับทำให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีความสุข ท่านศานติเทวะและท่านอารยเทพต่างก็เสนอแนะไว้ในข้อเขียนของท่านว่า ความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ หรือที่เรียกว่ามหาไมตรี เป็นเงื่อนไขประการแรกของการเข้าสู่การปฏิบัติกรรมฐานตามแบบพระพุทธศาสนามหายาน เมื่อเราได้ตั้งจิตไว้ที่ความสุขของสัตว์โลกโดยไม่มีข้อยกเว้น เราก็จะเปี่ยมไปด้วยความรักอันยิ่งใหญ่นี้

ในการปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับความเมตตาบางแบบที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ เรารวมเอาจักรวาลทั้งหมดเข้ามาไว้ ด้วยการแผ่จิตของเราออกไปทั่วทุกสารทิศ แล้วก็ตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์โลกทั้งหมดประสบกับความสุขกับเหตุแห่งความสุข อันเป็นผลของกุศลกรรม หากความรักความเมตตานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดบนเส้นทางของมหายาน เราจะบ่มเพาะความรักนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อย่างไร? อาตมาจะสอนแนวทางปฏิบัติในการทำกรรมฐานเพื่อพัฒนาเมตตา ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติเมตตากรรมฐานนี้ เราเริ่มที่การพิจารณาเจาะจงไปที่สัตว์โลกสามหรือสี่ประเภท แล้วก็เริ่มที่ความรักใดๆที่เรามีอยู่แล้วในใจของเราเอง พวกเราส่วนใหญ่จะมีความรักความผูกพันอยู่กับผู้ที่เราสนิทด้วย เช่นญาติหรือเพื่อน ดังนั้นเราก็เริ่มจากคนเหล่านี้ เราสามารถพัฒนาจากความรักที่เรามีอยู่แล้ว ด้วยการทำสมาธิพิจารณาญาติมิตรของเราก่อน จากนั้นก็ขยายขอบเขตของความรักนี้ให้กว้างออกไป ไปยังศัตรูของเรา และในท้ายที่สุดก็ไปยังสัตว์โลกทั้งมวล

ทีนี้ ในกรณีทั่วๆไปแม่ของเราเป็นผู้ที่เรารักได้ง่ายที่สุด ตั้งแต่เวลาที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบัน ความรักความเมตตาที่แม่มีต่อเรา ตลอดจนความรักที่เรามีต่อแม่นั้น ปรากฏชัดเจน ดังนั้น เราจะทำให้การปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะความรักของเรา อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับความรักที่เรามีต่อแม่ เริ่มที่การแยกการปฏิบัติของเราออกเป็นสี่หัวข้อย่อย ได้แก่ (1) นึกถึงแม่ของเรา (2) นึกถึงความรักความเมตตาที่แม่มีต่อเรา (3) นึกถึงความจริงที่ว่าเราต้องตอบแทนความรักของแม่ และ (4) ปฏิบัติสมาธิเพื่อพิจารณาว่าจะตอบแทนพระคุณแม่ได้อย่างไร

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s