ความรู้กับการปฏิบัติ

จาก “การเห็นทางธรรมสามระดับ” ของเตชุง ริมโปเช

__

การบรรลุธรรมไม่ใช่เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยภายนอก เช่นเพศหรือฐานะ แต่ด้วยปัจจัยอันได้แก่ความตั้งใจมั่นกับความพากเพียร เรื่องนี้มีตัวอย่างจากพระอาจารย์ในสายพระตันตระชาวอินเดียชื่อท่านศานติปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระมหาสิทธาแปดสิบสี่องค์ ท่านศานติปะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้คงแก่เรียนและบรรลุธรรมชั้นสูง ผู้คนต่างก็ปรารถนาจะเป็นศิษย์ของท่าน วันหนึ่งท่านได้เดินทางไปยังเกาะลังกาตามคำเชิญของกษัตริย์ที่นั่น ซึ่งได้ขอรับคำสอนจากท่าน ในระหว่างทางท่านได้พบกับชาวนาผู้ต่ำต้อยผู้หนึ่ง ซึ่งกำลังใช้จอบขุดดินอยู่ข้างทาง ด้วยความกรุณาท่านศานติปะจึงได้หยุดอยู่ชั่วครู่หนึ่ง แล้วก็บอกแก่ชาวนานั้น ซึ่งมีชื่อว่าตกเซปะ ว่าให้หันมาปฏิบัติธรรม ท่านจงขุดจิตของท่านแทนที่จะขุดดินแต่เพียงอย่างเดียว
ตกเซปะก็ทำเช่นนั้น ท่านเริ่มด้วยการปฏิบัติตามคำสอนเพื่อทำสมาธิตามที่อาจารย์ ซึ่งได้แก่ท่านศานติปะ ได้แนะนำเอาไว้ ท่านตกเซปะปฏิบัติด้วยความพากเพียรอย่างยิ่งเป็นเวลาสิบสองปี และท่านก็ได้บรรลุสิทธิต่างๆและได้ตรัสรู้ในท้ายที่สุด ท่านเต็มไปด้วยความสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ ท่านจำได้ว่าการที่ท่านเปลี่ยนแปลงจากชาวนาผู้ต่ำต้อย มาเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นสูงสุดนี้ มาจากการที่ท่านได้รับกับท่านศานติปะเป็นเวลาสั้นๆ ดังนั้นท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาท่านศานติปะเพื่อแสดงความกตัญญูต่อความกรุณาอันมหาศาลของอาจารย์
ท่านศานติปะก็ยังคงสอนอยู่ในวัดใหญ่ที่ลังกา ในขณะนั้นท่านก็ได้แก่ตัวลงมาก นัยน์ตาเกือบบอดสนิทและต้องกินอาหารที่เตรียมมาเป็นพิเศษ ท่านนั่งอยู่ตรงนั้น แวดล้อมด้วยสานศิษย์กับบริวารเป็นจำนวนมาก ท่านตกเซปะได้รับอนุญาตให้เข้าพบท่านและก็ได้ขอบคุณท่านศานติปะเป็นอย่างมากในความกรุณาของท่าน แต่ท่านศานติปะก็ได้ถามขึ้นว่า ”ท่านเป็นใคร?” “ท่านมาที่นี้ด้วยจุดประสงค์อันใด?”
ท่านตกเซปะก็บอกว่า “ข้าพเจ้ากำลังไถนาอยู่ข้างทาง และท่านก็ได้ช่วยข้าพเจ้าอย่างมากเป็นหลายปีมาแล้ว ท่านได้มอบคำสอนเพื่อการปฏิบัติสมาธิแบบหนึ่ง และด้วยความกรุณาของท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าได้บรรลุการตรัสรู้แล้ว ข้าพเจ้ามาที่นี้เพื่อขอบคุณท่านครับ”
ท่านศานติปะประหลาดใจเป็นอันมาก ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยได้บรรลุสิทธิอะไรเลยจากการปฏิบัตินั้น ข้าพเจ้ามัวยุ่งมากเสียจนไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง แม้ว่าท่านจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นอาจารย์ แต่บัดนี้ข้าพเจ้าต้องขอรับคำสอนจากท่านแล้้ว ข้าพเจ้าเองต้องเริ่มปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว” จากนั้นท่านศานติปะก็เชิญท่านตกเซปะไปยังมุมอันเงียบสงบแห่งหนึ่ง ขอรับคำสอนและมนตราภิเษกจากท่าน และท่านก็ได้ปฏิบัติอย่างพากเพียรจริงจังจนกระทั่งท่านเองก็ได้บรรลุธรรมเช่นกัน

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s