บทสวดบูชาครู (คุรุโยคะ) แก่พระอาจารย์สาเกียบัณฑิต

Sakya Pandita Kunga Gyaltsen

shé ja tamché zikpé chen yang shing (เชจา ตัมเช ซิกเป เช็นยังชิง)
You who have the eye of wisdom that sees all that is knowable,
พระอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงตาแห่งปัญญาอันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถรู้ได้

dro kun gelek drubpé tukjé chen (โตรกูน เกเล็ก ดรุปเป ตุกเจเชน)
The compassion that brings about the welfare of all beings,
ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาอันยังประโยชน์แก่เหล่าสัตว์โลก

samyé trinlé dzepé top nga wa (ซัมเย ทรินเล เซเป ทบงาวา)
The strength that accomplishes inconceivable enlightened action,
ผู้ทรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งที่ยังการงานอันกอปรไปด้วยการรู้แจ้งอันหยั่งถึงมิได้

jamgön lamé shyap la solwa dep (จัมเกิน ลาเม เชียบลา เซิลวาเทป)
Lama, you who are Manjushri in person, at your feet I pray!
พระอาจารย์ ท่านผู้เป็นพระมัญชุศรีในร่างมนุษย์ ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าท่าน!

พระอาจารย์สาเกียบัณฑิต (กุงกา เกียลเซน) เกิดในปี ค.ศ. 1182 และมรณภาพในปี ค.ศ. 1251 เป็นหนึ่งในห้าของพระอาจารย์ผู้ก่อตั้งสาย “สาเกียปะ” ในพระพุทธศาสนาทิเบต ท่านเป็นพระนักวิชาการที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาทิเบต และถือกันว่าเป็นหนึ่งในนิรมาณกายทั้งสามของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ซึ่งอีกสองท่านได้แก่พระอาจารย์ลงเชนรับจัมปากับพระอาจารย์ซงคาปา

(ข้อมูลและรูปภาพจาก http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sakya_Pandita_Kunga_Gyaltsen )

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s