การบรรยายเกี่ยวกับศาสนาเชน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง

The Concept of Supreme Good in Jainism

โดย

Samani Charitra Prajna
Vice Chancellor, Jain Vishva Bharati University, India

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10 – 12 น.
ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s