การอุ้มบุญ: กฎหมาย ศาสนา จริยธรรม

เหตุใดต้องมีงานนี้

เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเกี่ยวกับการอุ้มบุญ (mother surrogacy) ที่เป็นที่สนใจของสังคม และมีประเด็นในอภิปรายขบคิดวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของกฎหมาย ศาสนาและจริยธรรมเป็นอันมาก จึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้น

ลักษณะงาน

ผู้นำการเสวนาจะพูดก่อน แล้วเปิดโอกาสให้มีการซึกถามแลกเปลี่ยน

ผู้นำการเสวนามีใครบ้าง

ท่านนันทน อินทนนท์ อดีตผู้พิพากษา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วรยุทธ ศรีวรกุล คณบดี Graduate School of Philosophy, Assumption University

สมภาร พรมทา ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

การอุ้มบุญคืออะไร

คือการเอาตัวอ่อนที่ผสมในหลอดแก้ว (ไข่จากแม่ผสมกับน้ำเชื้อของพ่อ) ไปใส่ในมดลูกของผู้หญิงอีกคน เนื่องจากคนเป็นเจ้าของไข่ไม่สามารถตั้งท้องได้เองด้วยเหตุผลต่างๆ ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของมดลูกที่เอาตัวอ่อนเข้าไปฝัง ก๊เรียกว่า “แม่อุ้มบุญ” ส่วนผู้หญิงเจ้าของไข่บางทีก็เรียกว่า “แม่ทางชีววิทยา” ส่วนว่าใครเป็นแม่ตัวจริง ต้องมาถกกันในงาน

งานมีเมื่อไหร่ ที่ไหน

วันพุธที่ 1 ตุลาคมนี้ ที่ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00 – 16.00 น.

อยากไปฟัง ทำไง

มาได้เลย ไม่มีค่าลงทะเบียน

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s