เวทีสันติประชาธิปไตย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมโครงการ "เวทีสันติประชาธิปไตย" หรือที่มีชื่อเล่นว่าโครงการ "อึด ฮึด ฟัง" ที่โรงแรมสุโกศล โครงการจัดโดย อ. โคทม อารียา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผมเคยร่วมงานกับอาจารย์โคทมสมัยอาจารย์ยังอยู่คณะวิศวะ จุฬาฯ ก่อนที่จะไปเป็นกรรมการ กกต. หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร่วมงานกันอี จนกระทั่งมีโครงการนี้และโครงการอื่นๆที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรองดองและการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในสังคม เนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ก็เกี่ยวกับการปรองดองในสังคมไทยอีกเช่นกัน โดยอาจารย์พยายามเชิญตัวแทนจากทั้งฝ่ายแดงกับฝ่ายเหลืองให้มาพูดคุยกัน ซึ่งนับว่าเป็นความพยายามที่ดี การเชิญนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั้งสองฝ่าย ในวันที่ผมไปร่วมประชุม ก็เห็นมีอาจารย์ตุลย์ แกนนำเสื้อหลากสี  อาจารย์สุธาชัย แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคน อาจารย์โคทมพยายามให้พวกเรารับรู้ถึงแนวทางในการปรองดองกันในประเทศต่างๆ เช่นไอร์แลนด์เหนือกับอัฟริกาใต้ คงทราบกันว่าไอร์แลนด์เหนือมีปัญหาเกี่ยวกับชาวคาธอลิคกับโปรเทสแตนท์ โดยพวกหลังยังจงรักภักดีกับกษัตริย์อังกฤษ และเป็นฝ่ายได้รับผลประโยชน์ต่างๆเหนือกว่าอีกฝ่ายที่เป็นคาธอลิคมาโดยตลอด ฝ่ายคาธอลิคพยายามจะดึงเอาไอร์แลนด์เหนือไปรวมกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งแยกตัวไปก่อนแล้วและเป็นประเทศที่มีชาวคาธอลิค ไอร์แลนด์เหนือรบกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ปรองดองกันได้ทำให้แคว้นนี้สงบ ไม่มีการรบกันยิงกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฝ่ายคาธอลิคกับโปรเทสแตนท์ก็อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหารุนแรง อัฟริกาใต้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อรัฐบาลของคนผิวขาวที่ยึดนโยบายเหยียดผิวต้องลงจากอำนาจ และพรรค ANC ของเนลสัน มันเดลาขึ้นครองอำนาจแทน นโยบายหลักของมันเดลาคือสร้างความปรองดองในชาติ ระหว่างคนผิวขาวกับผิวดำ วิธีการก็มีต่างๆซึ่งอาจารย์โคทมได้มานำเสนอในที่ประชุม คนผิวขาวเคยครองอำนาจทางการเมืองมาเป็นเวลายาวนาน กดขี่คนผิวดำที่เป็นเสียงข้างมากอย่างทารุณโหดร้าย แต่มันเดลาของให้ลืมเรื่องความหลัง และร่วมกันสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็ทำได้ดียิ่ง คนผิวขาวยอมที่จะให้คนผิวดำมาปกครองประเทศ และในเวลานี้อัฟริกาใต้ก็มีประธานธิบดีเป็นคนผิวดำมาหลายปีแล้ว … Continue reading เวทีสันติประชาธิปไตย