คาถายี่สิบโศลกของท่านวสุพันธุ

งานชิ้นสำคัญของปรัชญาโยคาจาร ได้แก่ วิมศติกการิกา ของท่านวสุพันธุ ได้แปลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://homepage.mac.com/soraj/Twenty-Verses.pdf

Advertisements