สิทธิในการหยุดชีวิตตนเอง

ผมเพิ่งกลับจากการไปประชุมวิชาการของสมาคม International Association of Law and Mental Health หรือสมาคมนานาชาติว่าด้วยกฎหมายกับสุขภาพจิต การบรรยายในวันแรกเป็นเรื่องปรัชญาล้วนๆ และมีการบรรยายของ David Novak จากมหาวิทยาลัยโทรอนโท แคนาดา น่าสนใจมากๆ เลยอยากเอามาเล่ากันฟัง Novak เป็นอาจารย์ประจำสาขาศาสนศึกษา และสนใจเรื่องศาสนายิวเป็นพิเศษ แต่ในการบรรยายครั้งนี้เขาสวมหมวกเป็นนักปรัชญาและเสนอบทความที่มีชื่อเป็นประโยคคำถามว่า “To Whom Does My Body Belong?” คำตอบที่เขาเสนอก็คือว่า ผู้คนทั่วไปที่พูดถึงเรื่องสิทธิในการหยุดชีวิตตนเอง หรือสิทธิในการให้แพทย์หยุดชีวิตให้ มักอ้างเหตุผลในทำองว่า “ร่างกายนี้เป็นของตนเอง” ดังนั้นจะทำอย่างไรกับร่างกายนี้อย่างไรก็ได้ อย่างไรก็ตาม Novak เสนอว่าการคิดแบบนี้มีปัญหา เนื่องจากมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นอย่างมาก การอ้างว่าร่างกายนี้เป็นของตนเองอย่างเดียว จึงไม่ตรงกับความเป็นจริง เขาเสนอว่าแทนที่จะมาถกเถียงกันว่าร่างกายของตนเองเป็นของใครกันแน่ เขาเสนอว่าเราควรคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีใครที่เป็นผู้ดูแลผู้อื่นอย่างเดียว แล้วก็ไม่มีใครที่มีแต่คนอื่นมาดูแลโดยไม่ดูแลคนอื่นเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ภารกิจของสังคมจึงอยู่ที่การจัดสรรและประสานการดูแลและการได้รับการดูแลเช่นนี้มากกว่า การเสนอเช่นนี้ทำให้เราอาจมองเห็นว่า โนแวคไม่เห็นด้วยกับการใช้สิทธิในการหยุดชีวิตตนเอง แต่เมื่อฟังไปก็กลับกลายเป็นว่า ภายใต้เครือข่ายของการดูแลและความเอื้ออาทรที่มนุษย์มีต่อกันนั้น การใช้สิทธิในการหยุดชีวิตตนเอง เป็นการกระทำอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนความอาทรนี้ออกมาด้วย ดังนั้นข้อเสนอของเขาก็คือว่า แทนที่จะคิดว่า ร่างกายนี้เป็นของเราคนเดียว เราจะทำอะไรกับร่างกายนี้ก็ได้ […]

Understanding Jainism

JAIN VISHVA BHARATI INSTITUTE (Deemed University) LADNUN, RAJASTHAN, INDIA http://www.jvbi.ac.in Understanding Jainism THEORY AND PRACTICE July 23 to Aug. 12, 2013 Jain Vishva Bharati Institute (JVBI) : A Profile Jain Vishva Bharati Institute is a Institute of higher learning and research blended with spirituality, which came into existence in 1991. JVBI’s avowed aim is to […]

การบรรยายเกี่ยวกับศาสนาเชน

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง The Concept of Supreme Good in Jainism โดย Samani Charitra Prajna Vice Chancellor, Jain Vishva Bharati University, India วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 10 – 12 น. ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Course on Jain Philosophy – Deadline Extended

Due to popular request, the deadline for application to the course on Jain philosophy at Chulalongkorn University has been extended. The new deadline is March 31, 2012. We are still accepting applications. Please refer to the earlier post on this topic for more information.

Jainism at Chula

Invitation for summer course in Jain Philosophy (Wed, 25 April – Sat, 12 May, 2012) Program: Social Consciousness & Jainism Buddhism and Jainism have a lot in common as both are contemporary religious of India belonging to the same Sramanik tradition. Both have much to share and learn from each other. Both complement and supplement […]

Philosophy and the Contemporary World

The following is a talk I will give at the office of the UNESCO here in Bangkok. Today (November 18) is UNESCO World Philosophy Day, and I was invited to give a talk on this occasion. *** Today is a joyous occasion. We are celebrating the World Philosophy Day. Usually philosophers do not receive much […]

A Report on Erwin Schadel’s Visit to Chula

Intercultural Dialog on Philosophy and World Peace: Erwin Schadel’s Visit to Chulalongkorn University, 28 to 30 July 2010 Many scholars and students in Thailand were fortunate that Erwin Schadel from Bamberg University, Germany visited Chulalongkorn University and gave a series of lectures from 28th to 30th of July this year. I have known Prof. Schadel […]

การละวางจากตัวตน

การบรรยายธรรมโดยท่านกุงกา ซังโป ริมโปเช เรื่องการละอัตตา ห้องประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอมรินทร์พลาซ่า วันที่ 4 มีนาคม 2553 คำว่าการยึดตัวตนตรงกับศัพท์ภาษาทิเบตว่า “bdag dzin” (อ่านว่า “ตักซิน”) ตัก หมายถึงตัวข้าพเจ้า ซิน หมายถึง ยึด ตามปกติแล้วคนเรามักเคยชินกับการติดตัวตนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะนั่ง ยืน เดิน คิดอะไรก็คิดถึงแต่ตัวเอง สามีตัวเอง ลูกตัวเอง ญาติพี่น้องตัวเอง ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงธรรมเพื่อมิให้ผู้คนยึดติดอยู่กับตัวตน ได้พยายามสอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องศูนยตา เมื่อเรามีตัวตนเราก็จะแบ่งแยกตัวเรากับผู้อื่น นี่คือของฉัน นี่คือของคนอื่น นี่คือตัวของฉัน นี่คือตัวของคนอื่น เมื่อเราแยกแบบนี้ในตอนแรก ต่อมาเราก็จะเริ่มขยายจากตัวเราไปยังครอบครัว ไปยังญาติ ไปยังเพื่อน การทำแบบนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังสร้างกรอบ เรากำลังสร้างอาณาจักรของเราที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เมื่อเราคิดเช่นนี้ รู้สึกเช่นนี้เราจะเกิดการยึดติด การผูกพัน และเราก็เริ่มที่จะไม่แคร์ผู้อื่น มันจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามกันมาเหมือนลูกโซ่ เมื่อเรายึดติดกับคนที่เรารัก เราก็อยากที่จะให้เค้ามีความสุข ไม่อยากให้มีทุกข์ เมื่อมีคนมาทำให้คนที่เรารักโกรธหรือเป็นทุกข์ เราก็จะไม่พอใจ เราจะมองว่าคนที่มาทำคนที่เรารักนั้นเป็นศัตรู เมื่อเรายึดติดในตัวบริวารเหล่านี้เราก็อยากที่จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในเครือข่ายของเราเท่านั้น […]

Kunga Sangbo Rinpoche’s Visit to Thailand 2010

ตามที่พระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเชจะเดินทางมาบรรยายธรรมและนำภาวนาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์นั้น ริมโปเชมีความจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางถึงประเทศไทยเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ทางมูลนิธิจึงต้องเลื่อนกิจกรรมต่างๆไปเป็นกำหนดการใหม่ ดังนี้ 27 กพ พระอาจารย์เดินทางถึงประเทศไทย 28 กพ ประกอบพิธีมนตราภิเษกพระแม่ตารา พิธีเปิดศาลาเตวาวัฒนา และสวดมนตร์สำหรับการตอกเสาเข็มพระสถูป นำภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชาที่ศูนย์ขทิรวัน 1 มีค  สอนฝึกสมาธิที่ศูนย์ขทิรวัน เดินทางกลับกรุงเทพฯ 2 มีค  รอการยืนยัน 3 มีค  1-4 pm บรรยายเรื่อง “ทำความรู้จักพระพุทธศาสนาวัชรยาน” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7-9 pm สอนฝึกสมาธิทงเลนที่บ้านมูลนิธิพันดารา 4 มีค  7-9 pm บรรยายที่ห้องโพธิคยา ตึกอมรินทร์โซโก้ (ขอเชิญผู้สนใจมาสนทนาธรรมกับริมโปเชและมาเรียนรู้เรื่องราวของมูลนิธิตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป) 5 มีค พระอาจารย์เดินทางกลับประเทศจีน ดังนั้นกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงจะมีดังนี้ 1. งานมาฆบูชาภาวนาที่ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน จะเริ่มในตอนเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ […]

Cognitive Neuroscience of Mindfulness Meditation

Here is a video from YouTube about mindfulness meditation. Looks like science and Buddhism have become friends in one way or another. Here is the abstract of the talk by Philippe Goldin Mindfulness meditation, one type of meditation technique, has been shown to enhance emotional awareness and psychological flexibility as well as induce well-being and emotional balance. […]